Dodaj ogłoszenie
Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego „Bolesławiecki portal ogłoszeniowy”.

Niniejszy regulamin określa zasady i reguły korzystania z serwisu internetowego „Bolesławiecki portal ogłoszeniowy” – zwany dalej Serwisem.

Słownik pojęć

Serwis – „Bolesławiecki portal ogłoszeniowy” dostępny pod adresem http://ogloszenia.boleslawiec.pl, który jest platformą dającą możliwość publikowania własnych ogłoszeń, anonsów i ofert.


Użytkownik – osoba przeglądająca zawartość Serwisu.

Ogłoszeniodawca – osoba lub firma zamieszczająca swoje ogłoszenie w Serwisie.

Administrator – osoba zarządzająca Serwisem.

Konto – możliwość autoryzacji (logowania) użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e-mail (login) oraz hasła. Logowanie do konta dostępne jest pod adresem http://ogloszenia.boleslawiec.pl/auth/login

Ogłoszenie – ogłoszenia, anonse i oferty dodane zarówno przez osoby prywatne jak i przez firmy ze swojego panelu zarządzania.

Postanowienia ogólne

Każdy ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu dostępnego pod adresem http://ogloszenia.boleslawiec.pl/content/regulamin i jego akceptacji.

Każdy ogłoszeniodawca korzystający z Serwisu oświadcza, że jest mu znana polityka prywatności dostępna pod adresem http://ogloszenia.boleslawiec.pl/content/polityka-prywatnosci oraz że się z nią zapoznał, zrozumiał i akceptuje.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych przez ogłoszeniodawców. Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie jego działania w Serwisie, które są niezgodne z polskim prawem, czyli między innymi: zamieszczanie nielegalnych treści (niezgodnych z prawem), fotografii do których nie ma praw autorskich (rozpowszechnianie) lub inne działania mające na celu zakłócić prace systemu teleinformatycznego Serwisu – podlegają odpowiednim przepisom prawnym.

• Dodając ogłoszenie ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

• Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia, jeśli zawiera ono błędy logiczne lub jest niezgodne z niniejszym regulaminem.

• Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia, jeśli nie będzie ono już aktualne.

• Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznej edycji lub usunięcia ogłoszenia, jeśli dane w nim zawarte są niezgodne ze stanem faktycznym.

• Ogłoszeniodawcą zamieszczającym oferty sprzedaży, kupna, najmu lub zamiany może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca prawo do przedmiotu/ruchomości/nieruchomości lub posiadająca upoważnienie do jej sprzedaży, kupna, najmu lub zamiany.

Ochrona danych do logowania

Ogłoszeniodawcy rejestrując się w Serwisie otrzymują unikalne hasło do logowania w systemie, które nie może być przekazane nieuprawnionym osobom trzecim. Za ochronę loginu i hasła oraz treści zamieszczanych za pośrednictwem panelu zarządzania dzięki udanej próbie autoryzacji, odpowiedzialność ponoszą ogłoszeniodawcy.

Płatności za ogłoszenia

Standardowe ogłoszenie, z możliwością dołączenia zdjęcia, można zamieścić w Serwisie bezpłatnie.

Aby opłacić ogłoszenie niestandardowe, należy wysłać wiadomość tekstową SMS na wskazany numer. Czas emisji ogłoszenia płatnego wynosi 14 dni.

Cennik ogłoszeń płatnych znajduje się pod adresem http://ogloszenia.boleslawiec.pl/content/cennik

Reklama w Serwisie

Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych. Szczegóły znajdują się pod adresem http://ogloszenia.boleslawiec.pl/content/reklama

Postanowienia końcowe

Zgodnie z obowiązującym prawem nielegalne jest publikowanie ogłoszeń wskazujących zamiar dyskryminowania kandydatów na pracowników pod kątem rasy, koloru skóry, narodowości lub pochodzenia etniczno-narodowego. W ofertach pracy jest też sprzeczne z prawem wskazywanie zamiaru dyskryminowania kandydatów na pracowników na podstawie ich płci, wieku lub stanu cywilnego.

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń i ograniczenia funkcjonalności Użytkownikowi, który łamie jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, przepisy prawa lub w inny sposób działa na szkodę Serwisu i jego Użytkowników.
 

Aktualności
Reklama
Logo